FANDOM


Деякі теги розмітки HTML можуть бути використані під час редагування вікі. Тим не менше, використання вікітексту є більш рекомендованим, так як HTML робить сторінки складними для редагування і може відлякати нових користувачів.


Теги Редагувати

Зовнішній вигляд Редагувати

Будь-який HTML-тег (рівно як і тег вікірозмітки) складається з двох частин: відкриваючий тег (перший тег перед текстом) і закриваючий тег (другий тег після тексту, виділяється похилою рискою). У відкриваючого тега можуть бути додані атрибути-спеціальні слова, що додають тегу які-небудь додаткові властивості. У деяких атрибутів, у свою чергу, після знака = можуть бути додані інші слова, що визначають, яку саме роль буде грати атрибут в тезі-ці слова називаються значеннями.

Наприклад, в тезі <span style="color:red">Текст</span>:

 • <span>-відкриваючий тег.
 • style- атрибут.
 • color:red- значення атрибута.
 • </span>- закриваючий тег.

Є також невелика група так званих одиночних тегів, які влаштовані по-своєму (наприклад, тег <br />). Як правило, у них немає атрибутів.

Опис Редагувати

У кожного тега і атрибута є свої властивості та особливості. Кожен тег робить з текстом різні речі. На Фандом доступні не всі HTML-теги, а лише деякі з них.

Частина тегів HTML можна замінити аналогічними елементами вікірозмітки, інші ж використовуються у вихідному коді вікі-сторінок в тому ж форматі.

Список тегів:

CSS Редагувати

CSS-класи (class="classname") можуть зберігатися на відповідній сторінці вікі. Всі класи і CSS-стилі (style="color:pink;") можуть бути використані з HTML-тегами, що вказані нижче, однак класи та стилі можуть бути використані і з багатьма іншими типами вікі-розмітки, особливо з таблицями, рядками таблиць і осередками.

Примітка: «background-image» повинен використовувати повні URL («http://whatever.whatever/whatever/filename.ext http://whatever.whatever/whatever/filename .ext»), а не відносні URL, що починаються зі слеша. URL повинен бути вказаний в класі в таблиці стилів, так як він не буде працювати, якщо вказано в тексті.

Див. Також Редагувати

__NOWYSIWYG __

Тег Опис Приклад Код прикладу
Виділяє слово, до якого потрібно додати пояснення. Щоб його додати, потрібно до відкритого тегу приписати атрибут title="". <Abbr title="Текст підказки">Текст <abbr title="Текст підказки">Текст (наведіть курсор на слово)</abbr>.
(Застарів) Працює так само, як і abbr, але на додачу ще й виділяє слово, до якого потрібно додати пояснення, спеціальної лінією. <Acronym title="Текст підказки">Текст <acronym title="Текст підказки">Текст</acronym>
Виділяє текст жирним штрифтом. У вікірозмітці замінюється трьома наголосами з кожного боку фрази ('''жирний текст'''). Текст <b>Текст</b>
Робить текст великим. Текст <big>Текст</big>
Показує текст (зазвичай цитату) як вирівняний блок з відступами зліва і справа.
Текст, текст, текст ...
<blockquote>Текст, текст, текст ...</blockquote>

Ставиться в кінець фрази, служить для переносу тексту на інший рядок. Фраза 1.
Фраза 2.
Фраза 1. <br />Фраза 2.
(Застарів)
Вирівнює текст по центру. <Center>Текст, текст, текст ... <center>Текст, текст, текст ...</center>
Виділяє текст спеціальним шрифтом. <Code>Текст <code>Текст, текст, текст ...</code>
,
,
Три взаємопов'язаних тега, призначених для створення списків визначень.

Термін 1
Визначення терміна 1
Термін 2
Визначення терміна 2

- Робить текст закресленим. <Del>Текст -
Використовується для виділення фрагмента документа з метою зміни виду вмісту. Зазвичай використовується в складніших кодах і має атрибути (align, style, title та інші).
Виділяє текст курсивом. У вікірозмітці замінюється двома наголосами запитом з кожного боку (''похилий текст''). <em>Текст</em>|-|(Застарів)|Призначений для додаткового форматування тексту. Може мати атрибути color (колір), face (шрифт) і size (розмір). Текст -|

Створює заголовок нульового рівня. У вікірозмітці замінюється одним знаком = з кожного боку (= Тема =). <H1>Тема -|

Створює заголовок першого рівня. У вікірозмітці замінюється двома знаками = з кожного боку (== Тема ==). <H2>Тема -|

Створює заголовок другого рівня. У вікірозмітці замінюється трьома знаками = з кожного боку (=== Тема ===). <H3>Тема -

Створює заголовок третього рівня. У вікірозмітці замінюється чотирма знаками = з кожного боку (==== Тема ====). <H4>Тема -
Створює заголовок четвертого рівня. У вікірозмітці замінюється п'ятьма знаками = з кожного боку (===== Тема =====). <H5>Тема -
Створює заголовок п'ятого рівня. У вікірозмітці замінюється шістьма знаками = з кожного боку (====== Тема ======). <H6>Тема -
Ставить горизонтальну лінію. У вікірозмітці замінюється чотири короткими тире (----). Текст
Текст2
- Виділяє текст курсивом. У вікірозмітці замінюється двома наголосами запитом з кожного боку (''похилий текст''). <i>Текст</i>|-
 • і
 • Теги, використовувані для створення нумерованого списку. У вікірозмітці замінюються знаком #, який ставиться перед кожним елементом списку замість тега li.
  1. Елемент спіска1
  2. Елемент спіска2
  -
 • і
 • Теги, використовувані для створення маркованого списку. У вікірозмітці замінюються знаком *, який ставиться перед кожним елементом списку замість тега li.
  • Елемент спіска1
  • Елемент спіска2
  -

  Зазвичай використовується з атрибутом align, визначальним вирівнювання тексту. Може мати значення left (по лівому краю), center (по центру), right (по правому краю) і justify (по ширині). <P align="right">Текст, текст, текст ...

  -
  |Виділяє текст статті у своєрідну рамочку. Щоб додати цю рамку, в вікірозмітці можна не вставляти, а просто поставити перед першим словом рядки прогалину.
  |<Pre>Текст, текст, текст ...
  - , і Взаємозв'язані теги, використовувані для додавання невеликої анотації зверху чи знизу від заданого тексту. <Ruby>

  текст <Rp>текст</rp><rt>анотація</rt><rp>текст</rp>

  <ruby>

  Текст
  <rp>текст</rp><rt>анотація</rt><rp>текст</rp>
  </ruby>

  (Інша, застаріла версія: ) Робить текст закресленим. <S>Текст</s> <s>Текст</s>
  Робить текст маленьким. Текст <small>Текст</small>
  Призначений для додаткового форматування тексту. Може мати атрибути style, title та інші. Текст - Виділяє текст жирним шрифтом. У вікірозмітці замінюється трьома наголосами запитом з кожного боку ('''жирний текст'''). Текст <strong>Текст</strong>
  Дозволяє розмістити частину тексту під рядком. Тексттекст Текст<sub>текст</sub>
  Дозволяє розмістити частину тексту над рядком. Тексттекст Текст<sup>текст</sup>
  Складний тег, призначений для створення таблиць. Про те, як створювати таблиці стандартним для вікі способом, див. Довідка:Таблиці і Довідка:Таблиці/вікітекст.

  Таблиця
  Тема Тема
  ТекстТекст
  Інший текстІнший текст
  <table border="1"> <Caption>Таблиця</caption> <Tr> <Th>Тема</th> <Th>Тема</th> </Tr> <Tr><td>Текст</td><td>Текст</td> <Tr><td>Інший текст</td><td>Інший текст</td> </Table>
  Виділяє текст моноширинним шрифтом. <Tt>Текст <tt>Текст</tt>
  Робить текст підкресленим. <U>Текст <u>Текст</u>
  Використовується для вставки коментарів у вихідному коді, які не будуть видні при прочитанні сторінки.
  Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.